Sklep

Empty heading.
Formularz zapytania ofertowego

Wypełnienie formularza oznacza przetwarzanie przez Spółkę it Medical Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Wita Stwosza 6A/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000458908, NIP: 5472146179, REGON: 24323704700000 kapitał zakładowy 50.000 zł podanych w formularzu danych osobowych w celu przedstawienia oferty oraz kontaktu w jej sprawie.

Wypełnij poniższy formularz:
produkty Bacoban
Zamawiany towar:

Nazwa:

Ilość:

 

Dane zamawiającego: