Warsztaty
dla Lekarzy

Empty heading.
Doskonalenie zawodowe Lekarzy
We współpracy z najlepszymi szpitalami na terenie całej Polski, akademickimi ośrodkami kształcenia medycznego oraz polskimi towarzystwami medycznymi
organizujemy szkolenia dla lekarzy specjalistów nie tylko z Polski, ale i z całego świata.

Warsztaty kładą nacisk na umiejętności praktyczne i szkolenie się pod okiem najlepszych w swojej dziedzinie.

Dzięki temu pomagamy zdobyć najbardziej przydatne kompetencje, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości w praktyce lekarskiej. Warsztaty pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2226 z późn. zm.).

Empty heading.
Img ALLOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO - Kurs na sztucznych kościach 2022
ALLOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO - Kurs na sztucznych kościach